ÖPPEN FORM

– ANTECKNINGAR OM SKÖNHET OCH RUM

 

Projektet startade hösten 2014 i Stensalen, Konstnärernas kollektivverkstad, Gerlesborg, som en förutsättningslös undersökning om färg, form och rum.

 

Ungefär samtidigt fick vi en förfrågan om att ställa ut på Vänersborgs konsthall, och projektet fick då ett konkret mål och en mera sammanhållen form.

 

Utställningen ägde sedan rum på konsthallen 15 november 2014 –

7 januari 2015.

 

Se bilder!

OPEN FORM

– NOTES ON BEAUTY AND SPACE

 

The project started in the autumn of 2014 in Stensalen (The Stone room), Konstnärernas kollektivverkstad (The Artists´Workshop), Gerlesborg, as an open investigation of colour, form and space.

 

About the same time we got an inquiry about having an exhibition at Vänersborgs konsthall (Vänersborg´s Art gallery), and the project then received a concrete goal and a more coherent form.

 

The exhibition took place in the gallery from the 15th of November 2014 to the 7th of January 2015.

 

See photos!