Press, visits, etc.

Capela Imaculada tar ofta emot studiebesök.

Här ett par axplock.

 

Besök av en grupp franska arkitekturstudenter i februari 2016.

 

Besök av Portugals president i december 2016.

 

 

Capela Imaculada often receives study visits.

Here a small selection.

 

Visit by a group of French architecture students in februari 2016.

 

Visit by the president of Portugal, December 2016

 

 

En artikel i regionaltidningen Diario do Minho i mars 2017

 

Prof. Luís da Silva Pereira

 

Iconografias de Nossa Senhora

 

Our Lady: Iconographies

 

http://snpcultura.org/iconografias_Nossa_Senhora.html

An article in the regional newspaper Diario do Minho in March 2017

 

Prof. Luís da Silva Pereira

 

Iconografias de Nossa Senhora

 

Our Lady: Iconographies

 

http://snpcultura.org/iconografias_Nossa_Senhora.html