målningar

Paintings

Teknik, om inte annat anges: kaseintempera.

Technique, if not otherwise stated: Casein tempera.

Flickskola

Girls´School

Äventyr i galaxen

Adventures in the Galaxy

Mera äventyr

More Adventures

Skyddsänglar

Guardian Angels

 100 x 140 cm

Syskonlyssning

Sibling-listening

100 x 140 cm