målningar

Paintings

Teknik, om inte annat anges: Kaseintempera.

Technique, unless otherwise stated: Casein tempera.

 

 

 

Nya målningar

New paintings

Jord I

Earth I

122 x 122 cm

 

Jord II

Earth II

122 x 122 cm

 

Gul prick I

Yellow dot I

30 x 30 cm

 

Gul prick II

Yellow dot II

30 x 30 cm

 

Vintermörker I-IV

Winter darkness I-IV

3 st 40 x 40 cm

1 st 25 x 25 cm

 

 

Terra I

Terra I

60 x 60 cm

 

Terra II

Terra II

60 x 60 cm

 

Terra III

Terra III

60 x 60 cm

 

Terra-blå diptyk

Terra-blue diptych

20 x 40 cm

 

Mörkerseende I

Nightvision I

30 x 30 cm

 

Mörkerseende II

Nightvision II

30 x 30 cm

 

Mörkerseende III

Nightvision III

30 x 30 cm

 

Öppen form

Open form

 

Nedanstående tre bilder är från utställningen Öppen form på Vänersborgs konsthall 2014-15.

Se även Projekt: öppen form - anteckningar om skönhet och rum.

 

The three pictures below are from the exhibition Open Form at Vänersborgs konsthall (Vänersborg´s art gallery) 2014-15.

See also: Projekt: öppen form - anteckningar om skönhet och rum.

Blå kub

Blue cube

Målad mdf-skiva + löst pigment (preussiskt blått)

Painted mdf-board + loose pigment (prussian blue)

35 x 80 x 80 cm

 

Utställningsföremål, ej till salu p.g.a. löst pigment.

Exhibition piece, not for sale due to loose pigment.

Röd komposition

Red composition

4 st 122 x 122 cm

1 st 30 x 30 cm

tvärslå, trä

crossbar, wood

 

Övriga installationer och målningar, se Projekt: öppen form - anteckningar om skönhet och rum

Other installations and paintings, see Projekt: öppen form - anteckningar om skönhet och rum

Capela Imaculada

Braga, Portugal

 

Ömhetens madonna

Our Lady of Tenderness

Kaseintempera på lindträ

Casein tempera on lindenwood

2015

 

 

Målningen finns i kyrkan Capela Imaculada, Braga, Portugal, och är en del av ett större omgestaltningsprojekt.

Se även Projekt: Capela Imaculada – Den konstnärliga gestaltningen

 

The painting is in the church Capela Imaculada, Braga, Portugal, and is part of a larger re-formation project.

See also: Projekt: Capela Imaculada – Den konstnärliga gestaltningen (The artistic formation.)

 

 

Flickskola

Girls´ School

Kom så går vi, I

Come, let´s go, I

80 x 60 cm

 

Kom så går vi, II

Come, let´s go, II

80 x 60 cm

 

Kom så går vi, III

Come, let´s go, III

80 x 60 cm

 

Kom så går vi, IV

Come, let´s go, IV

80 x 60 cm

 

Ovanstående fyra bilder säljs helst endast som serie. Totalpris: SEK30000/€3000

The above four paintings are preferably only sold as a series. Price total: SEK30000/€3000

Sökare

Searchers

60 x 40 cm

 

Hejdå!

Peace and love!

60 x 40 cm

 

Spader

Spades

60 x 40 cm

 

Ängladrömmar

Angel dreams

60 x 40 cm

 

Spegling

Reflection

60 x 40 cm

 

Farväl!

Good Riddance!

60 x 40 cm

 

Välsignelse I

Blessing I

100 x 200 cm

 

Välsignelse II

Blessing II

60 x 40 cm

 

Äventyr i galaxen

Adventures in the Galaxy

De första fyra bilderna säljs helst endast tillsammans, som serie.

The first four paintings are preferably only sold together, as a series.

 

Äventyr i galaxen I

Adventures in the galaxy I

100 x 122 cm

 

Äventyr i galaxen II

Adventures in the galaxy II

100 x 122 cm

 

Äventyr i galaxen III

Adventures in the galaxy III

100 x 122 cm

 

Äventyr i galaxen IV

Adventures in the galaxy IV

100 x 122 cm

 

Äventyr i galaxen IV/Trampa vatten

Adventures in the galaxy IV/Treading Water

100 x 200 cm

 

Mera äventyr

More Adventures

Oskuld I

Innocence I

60 x 40 c

 

Oskuld II

Innocence II

60 x 40 c

 

Oskuld III

Innocence III

60 x 40 cm

Byteshandel

Barter

60 x 40 cm

 

 

Vi talar om flygvapnet

We are talking about the airforce

60 x 40 cm

 

Vi lyssnar på lokalradion

We are listening to the local radio

60 x 40 cm

 

Öppna dörren

Open the Door

60 x 40 cm

 

 

Kråknycklarna

The Crow Keys

60 x 40 cm

 

Återigen kravaller

Again riots

60 x 40 cm

 

 

Är dom snälla?

Are they kind?

60 x 40 cm

SEK3.000

Vid havet

By the Sea

43 x 30 cm

 

 

I öknen

In the Desert

43 x 30 cm

SEK2.000

 

I badrummet

In the Bathroom

43 x 30 cm

SEK2.000

Behandling

Treatment

43 x 30 cm

SEK2.000

 

 

Känn dig själv I

Know yourself I

43 x 30 cm

SEK2.000

 

Känn dig själv II

Know yourself II

25 x 30 cm

SEK1.500

 

Mäta kaos

To Measure Chaos

43 x 30 cm

SEK1.500

 

I väntan på under, två delar

Waiting for Wonders, two pieces

80 x 60 cm

25 x 25 cm

 

Köttbullespelet

The Meatball Game

80 x 60 cm

SEK4.000

 

I virveln

In the Eddy

122 x 200 cm

 

Gräset på andra sidan, diptyk

The Grass on the Other Side, diptych

2 st 80 x 60 cm

 

Hjälp!

Help!

Två delar, en figur ca 100 x 200 cm, mdf-skiva, och en hand i gips, naturlig storlek.

Objekten gjordes för Bohusgalleriet i Uddevalla, där det fanns golvbrunnar, men kan också anpassas till andra platser.

Two parts, one figure ca 100 x 200 cm, mdf-board,

and a hand in plaster, natural size.

The objects were made for Bohusgalleriet, Uddevalla, where there were floor drains, but can also be adapted to other places.

 

Skyddsänglar

Guardian Angels

 100 x 140 cm

 

Syskonlyssning

Sibling-listening

100 x 140 cm

 

Abstrakt

Abstract

Gul diptyk

Yellow diptych

2 x 25 x 25 cm

 

 

Blå kub

Blue cube

35 x 80 x 80 cm

 

Utställningsobjekt, ej till salu p.g.a. löst pigment.

Exhibition piece, not for sale due to loose pigment.

Blå diptyk

Blue diptych

2 x 80 x 80 cm

 

 

Svart diptyk

Black diptych

80 x 80 cm

25 x 25 cm