collage

Nya collage/assemblage

New collages/assemblages

A Whiter Shade of Pale I

50 x 50 cm

 

A Whiter Shade of Pale II

50 x 50 cm

 

Trassel

Snarl

50 x 30 cm

 

Möte?!

Encounter?!

50 x 30 cm

 

Skarpt läge

Acute case

25 x 25 cm

 

Var ligger paradiset?

Where is Paradise?

Följande collage handlar om det som syns och inte syns. Poesin, politiken, paradoxerna, prövningarna – allt det som kan tillhöra livet. Så småningom kom de också att få varsin haiku-dikt, och det hela blev en bok som kom ut i samband med att collagen ställdes ut på Göteborgs Konstförening hösten 2020.

Många av bilderna såldes, men de som finns kvar är till salu. Boken går förstås också att köpa – i bokhandeln, genom bokus.se eller direkt från mig. För fler detaljer, se under Aktuellt/Current!

Eftersom bilderna förlorar sin mening om inte texterna kan läsas har de dragits upp ganska mycket, och alla till samma storlek – vilket de inte har i verkligheten. De är olika stora! Kolla därför måttangivelserna noga, om du funderar på att köpa en bild!

 

The following pictures are about that which can be seen and that which cannot. Poetry, politics, paradoxes, trials – all that may belong to life. With time each of them got a haiku poem, and a book was formed and released in connection with the collages being exhibited at Göteborgs Konstförening (Gothenburg´s Art Society) in the autumn of 2020.

Many of the pictures were sold, but the remaining are for sale. The book can of course also be bought – in book stores, through bokus.se (in Sweden) or directly from me. For more details, se under Aktuellt/Current!

Since the pictures lose their meaning if the texts cannot be read, they have been enlarged quite a bit, and all to the same size – which they don´t have in reality. They have different sizes! Therefore check the measurements carefully if you you are thinking of buying a picture!

Den sköra tråden

The Fragile Thread

210 x 297 mm

 

The fragile thread

which is to hold the world together.

 

 

Den långa svåra vägen

The Long Hard Road

148 x 210 mm

 

The long

hard

road

back home

Var ligger paradiset?

Where is Paradise?

148 x 210 mm

 

Det finns inga paradis

There are no Paradises

148 x 210 mm

 

Det förlorade paradiset

The Lost Paradise

130 x 180 mm

 

The lost paradise

There are loads of other examples.

Why not the other way around? – Yes, with pleasure, next time.

with artistic

finesse and disarming esprit.

 

 

Över staketet

Over the Fence

148 x 210 mm

 

The Morse-alphabet,

to be deciphered

by the on-looker.

 

 

Can you hear me?

148 x 210 mm

 

En modern människa

A Modern Person

210 x 297 mm

 

You are a modern person, who

wants to have a modern and proper education

wants to have a higher income

wants to advance

wants to reach better work results

wants to have better self-confidence

wants to have a better position

wants to have a more secure future for yourself and your family

wants to improve your grades in a school subject

wants to get more out of your trip abroad

wants to brush up your school knowledge

wants to read more on an interesting subject

wants to have an interesting hobby

wants to improve your general education

wants to know more about your profession

wants to be your own

wants to follow the development within your professional field

wants to rationalize your company

wants to make your work methods more efficient

wants to lay the foundation for a special education

 

 

 

wants to be able to read foreign specialist literature

wants to open the door to a profitable profession

wants to have better payoff for your free time

wants to have greater well-being in your work

wants to complement your practice with theoretical studies

wants to make yourself more competent for bigger responsibities

wants to keep a good position

wants to be of use in society

wants to have wider views

wants to be more contemporally oriented

wants to have a many-faceted professional knowledge

wants to expand your company

wants to have an over-view over your professional field

wants to succeed in your work

wants to do justice to yourself in your profession

wants to increase your capacity to the lowest cost

wants to study a topic fast

wants to complement your education

Ang. herrunderkläder

Concerning Men´s Underwear

148 x 210 mm

 

We who make men´s underwear are not joking.

Flickan och ljusrören

The Girl and the Luminous Tubes

148 x 210 mm

 

Totempålar

Totem poles

130 x 180 mm

 

Röd-blå-rosa-röd-svart

Red-Blue-Rose-Red-Black

148 x 210 mm

 

Vi vill inte bidra till förvirringen

We don´t Want to Contribute to the Confusion

130 x 180 mm

 

We don´t want to contribute to the confu-

sion and hysteria in the world.

Vacancy

148 x 210 mm

 

Oasen

The Oasis

148 x 210 mm

 

Änglaskepsis

Angel-scepticism

210 x 297 mm

 

Kära fru Gud

Dear Mrs God

210 x 297 mm

 

Det sorgliga

The Sad Thing

210 x 297 mm

 

The sad and upsetting thing

is only that the development in

this field is so desperately

slow.

Var ligger paradiset? II

Where is Paradise? II

210 x 297 mm

 

Brottningsfilosofen

The Wrestling Philosopher

210 x 148 mm

 

Lyftet

The Lift

240 x 180 mm

 

I väntan på under

Waiting for Wonders

210 x 148 mm

 

Flickan och ödlemor

The Girl and Mother Lizard

210 x 148 mm

 

Dirigering

Conducting

297 x 210 mm

 

Alltet

The Whole Thing

210 x 297 mm

 

Centralfiguren

The Central Figure

210 x 297 mm

 

the central figure of the community, all the same someone standing outside, an outsider in the crowd

 

an outsider in existence.

 

Ordet

The Word

255 x 320 mm (monterad med en tunn svart träram/mounted with a thin, black, wooden frame)

 

Tro och tro

Believe and Believe

210 x 148 mm

 

That I can´t believe, said Alice.

Hela vägen

All the Way

210 x 297 mm

 

We are with you

all the way.

De olevande

The Unliving

210 x 297 mm

 

Every likeness with living persons is totally accidental.

Elementen

The Elements

240 x 300 mm

 

Bang

Bang

490 x 290 mm

 

Everything boils down to

reducing the gunner to a person which only puts himself

behind the weapon and then lets science do the rest.

That is not sports.

Med paraply

With Umbrella

210 x 148 mm

 

Drömliv

Dream Life

210 x 297 mm

 

Kompisen

The Mate

148 x 148 mm

 

Balansen

The Balance

275 x 340 mm (monterad med en tunn, svart träram/mounted with a thin, black, wooden frame)

 

Ängeln och Maria

The Angel and Mary

230 x 148 mm

 

Boken

Var ligger paradiset?

 

The book

Var ligger paradiset? (Where is paradise?)

Här följer några bokuppslag.

Hela boken Var ligger paradiset? går att köpa i bokhandeln, via bokus.se eller direkt från mig.

För fler detaljer, se under Aktuellt/Current!

 

Here follow some book spreads.

The whole book Var ligger paradiset? (Where is Paradise?) can be bought in book stores, through bokus.se (in Sweden) or directly from me.

For more details, look under Aktuellt/Current!

C a n   y o u   h e a r   m e ?

 

Den lilla fisken

frågar det stora ögat

om det kan höra.

d e n   l å n g a   s v å r a   v ä g e n

 

Vi går tillsammans,

har tak över huvudet,

vi klagar inte.

d e t   s o r g l i g a

 

I rymden mellan

ekorrhjulet och magin

kan luften ta slut.

f l i c k a n

o c h   ö d l e m o r

 

Kommer du med mig

så klarar vi oss undan

människolivet.

k ä r a   f r u   g u d

 

Jag vill bara be

om detta ytterst lilla,

om du har en stund.

Erotik

Eroticism

Till utställningen Erotik på Galleri BH5 i Stenungsund sommaren 2017 gjorde jag nedanstående bilder.

De kan fås i storlek som passar för pappersformat A4, A3 och A2.

 

For the exhibition Erotics at Galleri BH5 in Stenungsund in the summer of 2017, I made the pictures below.

They can be obtained in sizes that suit the paper formats A4, A3 and A2.

 

Eros I

Eros I

fotocollage

10 x 10 mm

 

Eros II

Eros II

fotocollage

10 x 10 mm

 

Eros III

Eros III

fotocollage

10 x 10 mm

 

Eros IV

Eros IV

fotocollage

10 x 10 mm

 

Eros V

Eros V

fotocollage

10 x 10 mm

 

Blues

fotocollage

1 ex i lager monterat i A3-ram med glas

 

 

Under ytan

Under the Surface

fotocollage

1 ex i lager monterat i A3-ram med glas

 

 

Nattkalla

Night Araceae

fotocollage

1 ex i lager monterat i A3-ram med glas

 

 

Shoot game

fotocollage

 

Scenrum

Stage sets

Scenrum i trälåda.

Stage set in wooden box.

 

Underägget

The Wonderegg

18 x 23 x 7 cm

 

 

Nature morte

 

18 x 23 x 7 cm

 

 

Öppet

Open

18 x 23 x 7 cm

 

 

Nyckelfråga

Key Question

18 x 23 x 7 cm

 

 

Liten fågel

Small Bird

18 x 23 x 7 cm

 

 

Spelplan

Playground

18 x 23 x 7 cm

 

 

Slagfält

Battle ground

18 x 23 x 7 cm

 

 

Stålmannen

Superman

18 x 23 x 7 cm

 

 

I skolan

At School

18 x 23 x 7 cm

 

 

Liv?

Life?

18 x 23 x 7 cm

 

 

Spelplan

Playground

18 x 23 x 7 cm

 

 

Vem kan läsa?

Who can read?

18 x 23 x 7 cm

 

 

Presentkort på allt

Gift card on All

18 x 23 x 7 cm

 

 

Det gamla paret

The Old Couple

18 x 23 x 7 cm

 

 

Bakhåll

Ambush

18 x 23 x 7 cm

 

 

I do it My Way

18 x 23 x 7 cm

 

 

Flera collage

More collages

Följande collage har samma filosofiska, lite skruvade innehåll som de övriga. Och eftersom bilderna förlorar sin mening om inte texterna kan läsas, har de dragits upp ganska mycket, och alla till samma storlek – vilket de inte har i verkligheten. De är olika stora! Kolla därför måttangivelserna noga, om du funderar på att köpa en bild!

 

The following collages have the same philosophical, somewhat twisted content as the others. And since the pictures lose their meaning if the texts cannot be read, they have been enlarged quite a bit, and all to the same size – which they don´t have in reality. They have different sizes! Therefore check the measurements carefully if you you are thinking of buying a picture!

Vi är med. Hela vägen.

We are With You. All the Way.

18 x 23  cm

 

 

Vi finner honom aldrig!

We will Never Find Him!

18 x 33  cm

 

 

Vänd!

Turn Around!

25 x 21 cm

 

 

Turn around!

The free view problem is solved.

Turn around!

The free view problem is solved!

Röd-grön

Red-Green

18 x 23  cm

 

 

Absolut fri sikt

Absolutely Free View

18 x 23  cm

 

 

Fångarm

Seize-arm

18 x 23  cm

 

 

Röd accent

Red Accent

18 x 23 cm

 

 

Röd-svart

Red-Black

18 x 23  cm

 

 

Antivärld

Anti-World

18 x 23 cm

 

 

antiworld would contain

expanding like in

our planets would rotate around

heavens would be bombarded

Vad händer?

What´s Happening?

24 x 18 cm

 

 

Nyhet

News

18 x 23  cm

 

 

Gul-svart form

Yellow-Black Form

18 x 23  cm

 

 

En tvivlets gnagande tanke

The Gnawing Thought of Doubt

18 x 23  cm

 

 

159, etc

13 x 18 cm

 

 

"Ama-Waka"

18 x 23  cm

 

 

I området mellan

In the Space Between

20 x 25  cm

 

 

in the space between what

one is for yourself, and what he

or she is for others

 

En vilsen möjlighet

A Wandering Possibility

20 x 25  cm

 

 

then:

 

a wandering possibility

that somewhere out there in the universe

an exact representation

Och så fanns det ingenting!

And Then There Was Nothing!

20 x 25 cm

 

 

Nedstigning

Decension

21 x 29,7  cm

 

 

Fem i tolv

Five to twelve

21 x 29,7  cm

 

 

Rätt - fel

Right - wrong

10 x 15 cm

 

 

Känslighetsarm

Sensitivity arm

15 x 21 cm

 

 

Sensitivity arm

Capture curve

Vågrätt-lodrätt

Across-Down

24 x 18 cm

 

 

hetero sexual            Where is ice-hockey going?          Small house unit       HIs closest person is his wife Barbro

This is the story

about the muddy,

poor and feverish     sports ambassador                     Across 23.                    Who?

Lap winner:

Birgitta Ryhage,

20 points                  Today 08.02                                 Phlebotomy                 Down 6.

to find your way

back                          unpolitical?                                  Alfred Berg                   Down 20.

                                                                                      Share Global 0 -0,5

                                                                                      Share Norway   1,4

                                                                                      Active                 1,3

                                                                                      BestSelect          -0,5

                                                                                      Estate No          -1,3

                                                                                      Obi PLus             0,3

                                                                                      Russia                 -1

                                                                                      Small Comp. Fund -3,2

                                                                                      Sweden Plus        -2