allmän information/general information

Omgestaltning av Igreja de Nossa Senhora da Conceicao

- eller enklare - Capela Imaculada, i Braga, Portugal

2015-2018.

 

Uppdragsgivare/Commissioner

Seminário de Nossa Senhora da Conceicao, Arquidiocese, Braga

 

Projektgrupp/Project team

Padre Avelino Amorim, padre Marc Monteiro, Padre Joaquim Félix Carvalho,

arkitekt/architect Antonio Jorge Fontes, skulptör/sculptor Asbjörn Andresen,

 painter lisa sigfridsson

 

Ordförande i byggkommittén/Chairman of the building committee

Rektor/headmaster Padre Avelino Amorim

 

Sammankallande, redaktör, skribent/Convener, editor, writer

Padre Joaquim Félix Carvalho

 

Utförande arkitekt/Performing architect

Antonio Jorge Fontes, Cerejeira Fontes Architects

 

Konstnärer/Artists

Asbjörn Andresen, Lisa Sigfridsson

 

Konstnärlig konsult, textil/Artistic consultant, textile

helena cardoso

 

Byggföretag/Building company

Costeira S.A., Braga

 

Betongvalvet utfört av/The concrete vault made by

Nuno Pereira Lda

 

Rådgivande ingenjör/Consulting ingeneer

Joaquim Carvalho

 

Leverantörer/Contractors

casa de la, marcelinos,  novo modelo de europa, superinertes,

vidraria bracarense, marmores galrao, m.fl./and others

 

Braga är Portugals religiösa centrum med bl.a. ett av tre ärkebiskopssäten och en vacker katedral från 1100-talet.

 

Kyrkan Capela Imaculada är en del av Seminário de Nossa Senhora da Conceicao eller Seminário Ménor, en internatskola för pojkar i 13- till 16-årsåldern, och den har använts och används av flera generationer elever och deras familjer, tillsammans med omgivande församling. Den kraftiga omgestaltning som den nu har genomgått har varit en utmaning såväl för en del av dem som för några av kyrkans yrkesverksamma personer, men gradvis har de flesta kritiker ändrat uppfattning och vår arbetsgrupp får mycket uppskattning för det som har gjorts. Innovativt, vackert, ärligt, starkt, ömsint, är några av de ord som använts. Vi själva är glada och tacksamma över att få vara med om allt detta.

 

Den 6 december 2015 invigdes kyrkan med flera vackra och stämningsfulla ceremonier, då bl.a. en skulptur av jungfru Maria fick sin krona av ärkebiskopen.

 

Se bilder!

 

Arbetet var ännu inte helt avslutat vid invigningen, utan har fortsatt fram t.o.m. 2018. Detta har dock inte hindrat kyrkan från att vara flitigt tagen i bruk under hela färdigställandeperioden. Många studiebesök görs också, bl.a. av Portugals president Marcelo Rebelo de Sousa i december 2016.

 

Braga is the religious centre of Portugal with, among other things, one of three Archbishop´s residences and a beautiful cathedral from the 12th century.

 

The church Capela Imaculada is part of Seminário de Nossa Senhora da Conceicao or Seminário Ménor, a private school for boys 13 - 16 years of age, and it has been and is being used by several generations of students and their families, together with the surrounding parish. The considerable re-formation it now has gone through has been a challenge as well for some of these people as for some of the professionals of the church, but gradually most critics have changed their attitude and our work-team get a lot of appreciation for the things done. Innovative, beautiful, honest, strong, full of tenderness, are some of the words that have been used. We ourselves are happy and grateful for having been given the opportunity to experience and share all this.

 

On the 6th of December in 2015 the church was inaugurated with beautiful and solemn ceremonies, when among other things a sculpture of the Virgin Mary was given her crown by the Archbishop.

 

See pictures!

 

The work was not quite finished at the inauguration, but has continued until 2018. This, however, hasn´t prevented the church from being frequently used. Many study visits have been made, by among others the president of Portugal Marcelo Rebelo de Sousa in December 2016.

Kontaktuppgifter:

Seminario de Nossa Senhora da Conceicao

Rua de Sao Domingo

4700-176 Braga, Portugal

Tel: +351-253610942