T V Å   B Ö C K E R

T W O   B O O K S

V a r   l i g g e r   p a r a d i s e t ?

 

Den här boken innehåller 37 collage och lika många haiku-dikter, som alla handlar om det som syns och inte syns. Poesin, politiken, paradoxerna, prövningarna – allt det som kan tillhöra livet finns här att läsa om. Kanske är boken en självhjälpsbok.

Se mer av innehållet under Galleri:collage  och Galleri:böcker

 

Den finns att köpa i bokhandeln och via bokus.se och kan även köpas direkt av mig. Swisha då 179:-/ex till nr 1235336730 (Mandala Text&Bild) och ange antal ex, boktitel, ditt namn, adress och telefonnummer!

 

This book contains 37 collages and as many haiku-poems, all about that which can be seen and that which cannot be seen. Poetry, politics, paradoxes and trials – everything that may belong to life is here to be read about. Maybe the book is a self-help book.

 

See more of the content under Galleri:collage and Galleri:böcker!

 

The book can be bought in book-stores in Sweden, from bokus.se, and directly from me. Then Swish 179:-/copy to nr 1235336730 (Mandala Text & Bild), and

don´t forget to give number of copies, book title, your name and address! Swish, however, is possible to use only in Sweden. If you live abroad you can order by mail, lisa.sigfridsson@live.se, and I´ll give you the payment instructions.

 

 

M å l n i n g a r n a

i   C a p e l a   I m a c u l a d a

 

C a p e l a   I m a c u l a d a

A s   p i n t u r a s /

T h e   p a i n t i n g s

 

 

År 2015 var omgestaltningen av kyrkan Capela Imaculada i Braga, Portugal, tillräckligt klar för att kyrkan kunde återinvigas. Arbetet hade utförts i ett samarbete mellan skulptören Asbjörn Andresen, arkitekten Antonio Jorge Cerejeira Fontes, byggmästaren, byggherrens arbetsgrupp och undertecknad. Tre år senare var arbetet helt färdigt, och nu ytterligare två år senare finns min bok om de målningar jag kom att utföra i kyrkan. Bokprojektet initierades av padre Joaquim Carvalho, som också har tagit de vackra fotografierna.

Boken är på engelska och portugisiska.

 

Hela omgestaltningsarbetet fick tidskriften Architecture Daily´s pris för religiösa byggnader år 2019.

 

BAKSIDESTEXT/COVER TEXT: The paintings in Capela Imaculada in Braga were made by the Swedish artist Lisa Sigfridsson. In this book she shares some of her thoughts about the work and the choices of path that had to be taken in the process. The book also shows all the paintings in their entirety as well as in detail. The beautiful photos were taken by Padre Joaquim Félix Carvalho. The translation was made by Joana Jaçinto.

 

The whole rebuilding work was awarded the Architecture Daily´s Price for Religious Buildings in 2019.

 

Se också Allmän information/General information om projektet Capela Imaculada.

 

Boken finns att köpa i bokhandeln och via bokus.se och kan även köpas direkt av mig. Swisha då 179:-/ex till nr 1235336730 (Mandala Text&Bild) och ange antal ex, boktitel, ditt namn, adress och telefonnummer!

 

In the year of 2015 the re-formation of the church Capela Imaculada was finished enough for the church to be re-inaugurated. Three years later the work was fully completed, and 2020, after two more years, my book about the paintings I made in the church was released. The book project was initiated by Padre Joaquim Carvalho, who also has taken the beautiful photographs.

 

Please see also Allmän information/General information about the project Capela Imaculada.

 

The book can be bought in book-stores in Sweden, from bokus.se, and directly from me. Then Swish 179:-/copy to nr 1235336730 (Mandala Text & Bild), and

don´t forget to give number of copies, book title, your name and address! Swish, however, is possible to use only in Sweden. If you live abroad you can order by mail, lisa.sigfridsson@live.se, and I´ll give you the payment instructions.

.