Öppen form – anteckningar om skönhet och rum

open form - notes on beauty and space

Asbjörn Andresen & Lisa Sigfridsson

Vänersborgs konsthall 16 november 2014 – 7 januari 2015

 

Vi ville göra en undersökning om skönhet. Vad är skönhet - hur och när uppstår den?

Med utgångspunkt i ett antal huvudsakligen monokroma pannåer, podier (öar) med installationer av objekt, och ett tomt rum, tog vi oss före att pröva hur dessa skulle kunna samverka och kommunicera med varandra i en sådan process.

Vi tyckte oss finna att skönhet faktiskt kunde uppstå med de förutsättningar vi hade gett, men ofta på oväntade sätt och i oväntade konstellationer.

De två stämmorna i rummet kalibrerades allt finare: Bilderna med sin direkta färgverkan och påverkan på sinnet; öarna med sina installationer av sköra objekt – som kunde väcka många konkreta associationer. Men eftersom de var placerade i rytmiska förhållanden kunde de också ses abstrakt.

När vi fick dem att svänga tillsammans tyckte vi att skönhet – och därmed också ett slags andlighet – uppstod. Men undersökningen fortsätter.

I samband med utställningen höll vi också ett antal workshops på temat Öppen form.

In connection with the exhibition we also held a number of workshops on the theme of Open form.

We wanted to make an investigation on beauty – how and when does it appear?

With our starting-point in a number of mainly mono-chrome boards, podiums (islands) with installations of objects, and an empty space, we took upon ourselves to test how these would cooperate and communicate with each other in such a process.

We thought that we saw that beauty actually could appear with the conditions we had given, but often in unexpected ways and in unexpected constellations.

The two musical pitches in the room were being calibrated finer and finer: The pictures with their direct colour impact and effect on the senses; the islands with their fragile objects – which could evoke many concrete associations. But since they were placed in rhythmical relations they could also be seen in an abstract way.

When we got to see them vibrate together we thought that beauty – and thereby also a sort of spirituality – appeared. But the investigation continues.

Röd komposition

Red composition

3 st 122 x 122 cm

1 st 122 x 122 cm

1 st 30 x 30 cm

tvärslå, trä/crossbar, wood

Svart-vit-caput mortum  komposition

Black-white-caput mortum composition

1 st 122 x 122 cm

3 st 60 x 60 cm

2 st 30 x 30 cm

Svart-grå  komposition

Black-grey composition

2 st 122 x 122 cm

Röd-umbrasvart  komposition

Red-umber black composition

1 st 60 x 60 cm

1 st 30 x 30 cm

 

Svart-vit komposition

Svart-vit composition

1 st 30 x 30 cm

1 st 60 x 60 cm

Grå-vit komposition

Grey-white composition

1 st 60 x 60 cm

1 st 30 x 30 cm

Limegrön  komposition

Limegreen composition

3 st 60 x 60 cm

1st 60 x 60 cm

1 st 30 x 30 cm

 

Umbra-violett-limegrön  komposition

Umber-violet-limegreen composition

3 st 30 x 30 cm

 

 

Skärvor

Shards

på podium/on a podium

35 x 105 x 105 cm

Ockra-terra komposition

Ocre-terre composition

3 st 30 x 30 cm

1st 122 x 122 cm

1 st 122 x ca 30 - 20 cm

1 st 10 x 5 x 100 cm

 

Umbra-coelinblå komposition

Umber-coelinblue composition

1 st 30 x 30 cm

1 st 60 x 60 cm

 

 

 

Olivgrön-mörkgrå komposition

Olive green-dark grey composition

1 st 30 x 30 cm

2 st 60 x 60 cm

 

Grå-grå komposition

Grey-blue composition

2 st 60 x 60 cm

 

 

Svart-grå-ljusgrå-blå komposition

Black-grey-light grey-blue composition

3 st 30 x 30 cm

1 st 60 x 60 cm

 

Lagat

Mended

objekt på podium/objects on a podium

35 x 105  x 105  cm

Översikt

Overview

 

Blå kub

Blue cube

Målad + löst pigment (preussiskt blått)/Painted + loose pigment (prussian blue)

35 x 80 x 80 cm

 

Blå-blå komposition

Blue-blue composition

2 st 30 x 30 cm

1 st 60 x 60 cm

 

Olivgrön komposition

Olive green composition

1 st 30 x 30 cm

2 st 60 x 60 cm

trä

Kub

Cube

Målad + löst pigment (preussiskt blått)/

Painted + loose pigment (prussian blue)

35 x 80 x 80 cm

Olivgrön komposition

Olive green composition

1 st 30 x 30 cm

2 st 60 x 60 cm

tvärslå trä/crossbar, wood

Blå-grå komposition

Blue-grey composition

1 st 30 x 30 cm

1st 122 x 122 cm

 

Grå-svart komposition

Grey-black composition

1 st 30 x 30 cm

1 st 60 x 60 cm

 

 

 

Grå

Grey

1 st 60 x 60 cm

 

Kub

Cube

Målad + löst pigment (preussiskt blått)

Painted + loose pigment (prussian blue)

35 x 80 x 80 cm

Asbjörn

Lisa