Öppen form – anteckningar om skönhet och rum

open form - notes on beauty and space

Asbjörn Andresen & Lisa Sigfridsson

Vänersborgs konsthall 16 november 2014 – 7 januari 2015

 

Vi ville göra en undersökning om skönhet. Vad är skönhet - hur och när uppstår den?

Med utgångspunkt i ett antal huvudsakligen monokroma pannåer, podier (öar) med installationer av objekt, och ett rum, tog vi oss för att pröva hur dessa skulle kunna samverka och kommunicera med varandra i en sådan process.

Vi tyckte oss finna att skönhet faktiskt kunde uppstå med de förutsättningar vi hade gett, men ofta på oväntade sätt och i oväntade konstellationer.

De två stämmorna i rummet kalibrerades allt finare: Bilderna med sin direkta färgverkan och påverkan på sinnet; öarna med sina installationer av sköra objekt – som kunde väcka många konkreta associationer, men dessutom var placerade i rytmiska förhållanden så att de också kunde ses abstrakt.

När vi fick dem att svänga tillsammans tyckte vi att skönhet – och därmed också ett slags andlighet – uppstod. Men undersökningen fortsätter.

I samband med utställningen höll vi också ett antal workshops på temat Öppen form.

In connection with the exhibition we also held a number of workshops on the theme of Open form.

We wanted to make an investigation on beauty – how and when does it appear?

With our starting-point in a number of mainly mono-chrome boards, podiums (islands) with installations of objects, and a space, we took upon ourselves to test how these would cooperate abd communicate with each other in such a process.

We thought that we saw that beauty actually could appear with theconditions we had given, but often in unexpected ways and in unexpected constellations.

The two musical pitches in the room was being calibrated finer and finer: The pictures with their direct colour impact and effect on the senses; the islands with of fragile objects – which could avoke many concrete associations, but also were placed in rhythmical relations so that they could also be seen in an abstract way.

When we got to see them vibrate together we thought that beauty – and thereby also a sort of spirituality – appeared. But the investigation continues.

Röd komposition/Red composition

3 st 122 x 122 cm

1 st 122 x 122 cm

1 st 30 x 30 cm

tvärslå, trä/crossbar, wood

Svart-vit-caput mortum  komposition/Black-white-caput mortum composition

1 st 122 x 122 cm

3 st 60 x 60 cm

2 st 30 x 30 cm

Svart-grå  komposition/Black-grey composition

2 st 122 x 122 cm

Röd-umbrasvart  komposition/Red-umber black composition

1 st 60 x 60 cm

1 st 30 x 30 cm

Umbrasvart (wellpapp)-vit komposition/Umberblack (corrugated card board)-white composittion

1 st 60 x 60 cm

1 st 30 x 30 cm

Grå-vit komposition/Grey-white composition

1 st 60 x 60 cm

1 st 30 x 30 cm

Limegrön  komposition/Limegreen composition

3 st 60 x 60 cm

1st 60 x 60 cm

1 st 30 x 30 cm

 

Umbra-violett-limegrön  komposition/Umber-violet-limegreen composition

3 st 30 x 30 cm

 

 

Skärvor/Shards

på podium/on a podium

35 x 105 x 105 cm

Ockra-terra komposition/

Ocre-terre composition

3 st 30 x 30 cm

1st 122 x 122 cm

1 st 122 x ca 30 - 20 cm

1 st 10 x 5 x 100 cm

 

Umbra-coelinblå komposition/Umber-coelinblue composition

1 st 30 x 30 cm

1 st 60 x 60 cm

 

 

 

Olivgrön-mörkgrå komposition/Olive green-dark grey composition

1 st 30 x 30 cm

2 st 60 x 60 cm

 

Grå-grå komposition/

Grey-blue composition

2 st 60 x 60 cm

 

 

Svart-grå-ljusgrå-blå komposition/

Black-grey-light grey-blue composition

3 st 30 x 30 cm

1 st 60 x 60 cm

 

Lagat/Mended

objekt på podium/objects on a podium

35 x 105  x 105  cm

Översikt/Overview

 

Blå kub/Blue cube

Målad + löst pigment (preussiskt blått)/Painted + loose pigment (prussian blue)

35 x 80 x 80 cm

 

Blå-blå komposition/Blue-blue composition

2 st 30 x 30 cm

1 st 60 x 60 cm

 

Olivgrön komposition/Olive green composition

1 st 30 x 30 cm

2 st 60 x 60 cm

trä

Kub/Cube

Målad + löst pigment (preussiskt blått)/

Painted + loose pigment (prussian blue)

35 x 80 x 80 cm

Olivgrön komposition/Olive green composition

1 st 30 x 30 cm

2 st 60 x 60 cm

tvärslå trä/crossbar, wood

Blå-grå komposition/Blue-grey composition

1 st 30 x 30 cm

1st 122 x 122 cm

 

Grå-svart komposition/Grey-black composition

1 st 30 x 30 cm

1 st 60 x 60 cm

 

 

 

Grå/Grey

1 st 60 x 60 cm

 

Kub/Cube

Målad + löst pigment (preussiskt blått)

Painted + loose pigment (prussian blue)

35 x 80 x 80 cm

Asbjörn

Lisa